Niniejsza strona internetowa jest własnością Geopharm Sp. z o.o. Sp. K. Korzystanie z niej oznacza akceptację zasad użytkowania. W przypadku niewyrażenia zgody, użytkownik upraszany jest o opuszczenie strony.

Treści zamieszczone na stronie są zgodne z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej i aktualne na dzień sporządzenia. Administrator przykłada starań, aby dane były zgodne z stanem obecnym, więc zastrzega sobie prawo zmiany zamieszczonych informacji w dowolnym czasie, bez uprzedzenia. Geopharm Sp. z o.o. Sp. K. nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji pozyskanych ze strony, dostępu do niej lub jego braku.

Zawartość strony może być udostępniana i wykorzystywana przez użytkownika w celach niekomercyjnych i informacyjnych. Zabrania się modyfikacji treści oraz grafik i ich udostępniania. Wykorzystywanie strony w innych celach jest niedozwolone. Wszystkie znaki towarowe i loga podlegają ochronie na mocy ustawy. Udostępnianie zawartości może się odbyć jedynie po uprzednim pozyskaniu zgody Geopharm Sp. z o.o. Sp. K.

Firma Geopharm Sp. z o.o. Sp. K. zobowiązuje się do nieudostępniania danych osobowych współpracowników, partnerów biznesowych, czy interesantów osobom trzecim.
Ta strona może zawierać odnośniki do innych witryn internetowych, które nie są własnością Geopharm Sp. z o.o. Sp. K. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za umieszczone tam informacje. Umieszczone są one jedynie w celach informacyjnych, dla wygody użytkownika.